Søg på siderne

"/html/com_content/article/modalikon.php"

Medhjælper ved Gelsted Marked

Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Gelsted Marked har mange år på bagen og er skabt af frivillig arbejdskraft med det mål, at lave et marked og en byfest, der vil komme foreninger og byen til gode ved den fælles indsats.
Gelsted Borgerforening står bag Gelsted Marked.

Som frivillig bliver du en del af et kæmpe fællesskab, der sammen sætter Gelsted på landkortet. Der arbejdes selvfølgelig under markedet, men hyggen og samværet er lige så vigtig som arbejdet. Mange frivillige hjælper år efter år, da der bliver skabt fantastiske relationer og sammenhold.
Melder du dig som frivillig på Gelsted Marked, vil du indgå i en vagtplan. Du vil typisk have vagter af 2-4 timer varighed, som koordineres i samråd med den hovedansvarlige for opgaven.
Som frivillig på Gelsted Marked vil du også blive tilbudt at deltage i et brag af en medhjælperfest, der altid afholdes lørdag uge 35.

Ved at støtte op om Gelsted Borgerforening/Gelsted Marked, støtter man op om byens foreninger og dermed også liv og aktiviteter i byen. Gelsted Marked er et kæmpe aktiv for byen og kommunen, men markedet ville ikke være muligt at afholde uden alle de fantastiske frivillige og foreninger. Vi håber og tror på, at vi med fælles hjælp igen kan få markedet stablet på benene.

Har det stadig din interesse, så lav straks en tilmelding. Personer der har haft vagt eller opgaver i forbindelse med sidste års Marked vil blive kontaktet af den hovedansvarlige.

Tilmelding - Medhjælper

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Du skal give samtykke til, at Gelsted BF må bruge dine data, for at du kan tilmelde dig eller din virksomheds til Gelsted Marked

 

Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger på nettet.

Gelsted Borgerforening - efterfølgende kaldet Gelsted BF, overholder naturligvis EU's regler om behandling af data og  databeskyttelse.

  • Gelsted BF videregiver udelukkende personlige og virksomheders data til offentlige myndigheder.
  • Gelsted BF's regnskabsassistance - *Regnskab & Administration, og vores webmaster - *Klint WebDesign, har adgang til relevante data i forbindelse med udøvelsen af deres arbejde for Gelsted BF.
  • Gelsted BF og vore samarbejdspartnere videregiver hverken personlige eller virksomheders data til andre 3.parter.
  • Hverken personlige eller virksomheders data bahandles af andre 3.parter
  • Gelsted BF gemmer og bruger udelukkende personlige og virksomheders data i forbindelse med udøvelse af indgåede aftaler.

Gelsted Marked, som er del af Gelsted BF, kan efterfølgende bruge personlige og virksomheders data til kontakt for information om kommendende markeder.

Tilbagekaldelse af samtykke og retten til at fremsætte indvending

Hvis du tidligere har givet en Gelsted BF samtykke til at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os og trække dit samtykke tilbage. Når du har trukket dit samtykke tilbage, vil Gelsted BF ikke længere bruge dine personoplysninger.

Når en Gelsted BF behandler dine personoplysninger på grundlag af egne legitime interesser eller som led i en opgave i offentlighedens interesse eller på vegne af en officiel myndighed, har du muligvis ret til at gøre indvending. I visse konkrete tilfælde kan offentlighedens interesse veje tungest, og Gelsted BF vil sandsynligvis fortsætte med at bruge dine personoplysninger. Der kan f.eks. være tale om statistik, som udføres som led i en offentlig myndigheds officielle opgaver.

Hvis du allerede er kunde hos en GELSTED Bf, kan vi sende dig e-mails med direkte markedsføring af egne produkter eller tjenester. Du har altid ret til at gøre indvending mod at modtage direkte markedsføring, og GELSTED BF vil så omgående holde op med at bruge dine oplysninger til disse formål.

Med dit samtykke har du givet Gelsted BF tilladelse til at bruge dine eller din virksomheds data iht. ovenstående samt EU's regler for databeskyttelse, også kendt som den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan læse mere om GDPR databeskyttelse her.

*Regnskab & Administration

Fyllestedvej 20, 5464 Brenderup

Klint WebDesign

Lundevej 22, 5591 Gelsted
Ugyldig indtastning

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook