Søg på siderne

Tilmelding - Kræmmere - 2024

Tilmelding til 2024 er nu klar.

 

Tilmeldingen er først bindende, når den er bekræftet af Gelsted Borgerforening, og betaling har fundet sted.
Gelsted Borgerforening forbeholder sig retten til at sælge standen til anden side, hvis betaling ikke er gennemført som anført i bekræftelsen.

Tilmelding til 2021 er nu klar.

 

Tilmeldingen er først bindende, når den er bekræftet af Gelsted Borgerforening, og betaling har fundet sted.
Gelsted Borgerforening forbeholder sig retten til at sælge standen til anden side, hvis betaling ikke er gennemført som anført i bekræftelsen.

Ugyldig indtastning

Ordensreglement for Gelsted Marked

Generelt

 1. Alle på Gelsted Marked er underkastet anvisninger fra Markedsansvarlige og af Bestyrelsen udpegede personer. Vi henstiller til god opførsel hvorfor ingen bør udvise adfærd til gene for gæster, handlende, personale, frivillige, vagter og andre.
 2. Ankomst skal ske inden kl. 19.00 fredag. Efter dette tidspunkt er Gelsted Marked berettiget til at afhænde pladsen til anden side uden refusion af betalt stadeleje.
 3. Friområder og veje på markedspladsen skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.
 4. Nedtagning af stadeplads må tidligst ske søndag kl. 17.00 af hensyn til markedsgæsterne og de øvrige kræmmere. Stadeplads og foranliggende areal skal afleveres i rengjort og ryddet stand senest kl. 12.00 dagen efter markedets slutning – dette gælder også for telte opsat af ekstern leverandør.
 5. Stadepladser må ikke videresælges.
 6. Stadepladser skal være betalt senest på sidste rettidige betalingsdato. I modsat fald er Gelsted Marked berettiget til at afhænde pladsen til anden side.
 7. Gelsted Marked forbeholder sig retten til at flytte en kræmmer uden forudgående varsel før markedets start og er i den forbindelse ikke ansvarlig for telte opsat af ekstern leverandør.
 8. Ved annullering af stadepladsbestilling under 14 dage før markedet sker ingen refusion af betalt stadeleje. Ved annullering mere end 14 dage før markedet, refunderes betalt stadeleje minus ekspeditionsgebyr på kr. 300,-.
 9. Gelsted Marked kan få besøg af myndighederne eks. Fødevareregionen, El-rådet, SKAT, Beredskabet eller politiet. Ansvaret for, at gældende regler er overholdt, påhviler udelukkende den enkelte stadelejer.
 10. Der må max. være 1 stk. 11 kg gasflaske pr. stadeplads. Alle gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet.
 11. Der SKAL medbringes og opsættes mindst 1 stk. godkendt ildslukker pr. stadeplads samt en røgalarm i salgsboder der overnattes i.
 12. Brug af åben ild, kogeapparater (el-kogeplader undtaget), grill og lignende i og ved stadepladsen er forbudt.

Salg

 1. Alle stadelejere skal skilte med CVR-nummer, hvis et sådan haves.
 2. Åbningstiden for kræmmere skal overholdes.
 3. Stadelejere må sælge nye varer på Gelsted Marked, som sædvanligvis sælges på kræmmermarkeder. Disse varer omfatter typisk tæpper, legetøj, træsko, platter, kassettebånd, grammofonplader, CD, DVD og gaveartikler, restvarer og ukurante partivarer, herunder tekstilvarer, samt varer opkøbt på auktioner o. lign.
 4. Uden yderligere tilladelse fra Gelsted Marked vil der også kunne sælges: - naturalprodukter og næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, samt danske husflidsprodukter, aviser, ugeblade og tidsskrifter.
 5. På stadepladserne må ikke forefindes tivoli og tivolilignende aktiviteter som eks. ”slå søm i” el. gevinstspil.
 6. Følgende må ikke sælges/uddeles uden særskilt skriftlig tilladelse fra Gelsted Marked. Drikkevarer, Madvarer - indbefatter bl.a. burger, kebab, kinesisk mad, pitabrød, pizza, pommes frites, pølser, candyfloss, flødeboller, frugt med chokoladeovertræk, popcorn, is, isvafler, slikæbler, store slikkepinde, slushice, slik, bagerbrød.Salg af brændte mandler, roser, røgeost, lyspinde, tatoveringer o.a. kræver også speciel tilladelse fra Gelsted Marked. Varer som er forbudt via lovgivning er ikke tilladt at sælge og vil medføre bortvisning.

Dyr

 1. På Gelsted Marked må følgende smådyr sælges: Høns, kaniner, fugle, marsvin, mus og rotter.
 2. Overholdelse af gældende lovgivning og betingelser for salg af dyr er stadelejers ansvar. Gelsted Marked kan have restriktioner for tilførsel af dyr – hvis tilfældet vil dette løbende blive opslået på gelsted-bf.dk samt på Gelsted Marked på Facebook.
 3. Dyrlægen er bemyndiget til at afvise dyr, der efter dyrlægens opfattelse er uegnet til ophold på Gelsted Marked. Dette uden tilbagebetaling af stadelejers udgifter i forbindelse med markedet.
 4. Stadelejere med fjerkræ skal medbringe gyldige vaccinationskort og føre liste over salg som skal afleveres ved markedets afslutning.

Kørsel og parkering

 1. Kørsel på markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæster. I markedsdagene er kørsel på pladsen fra kl. 08.00 til 18.00 (søndag til kl. 17) ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Gelsted Marked.
 2. Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er 1 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen, når det sker inden for stadepladsens afgrænsning. I bilens forrude skal være placeret udleveret ”kræmmerparkering” med angivelse af navn og telefonnr.
 3. Parkere i kræmmergaderne om natten er ikke tilladt, da det forhindrer eller besværliggør udrykningskøretøjers fremkommelighed og indsamling af affald tidligt om morgen.
 4. Gelsted Marked påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold, men vil forsøge at afbøde eventuelle negative virkninger heraf efter eget valg.
 5. Gelsted Marked står ikke for fritrækning af bil/campingvogn under og efter markedet. Dette er kræmmerens eget ansvar. Skader som følge af fritrækning er kræmmerens eget ansvar. Gelsted Marked fralægger sig alt ansvar for skader på det fritrukne (materiel/bil).

Camping/Telte

 1. Campering, herunder overnatning, på markedspladsen er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er dog tilladt, med Beredskabsmyndighedens tilladelse. Al overnatning sker på eget ansvar.
 2. Det er tilladt have 1 campingvogn på stadepladsen.
 3. Gelsted Marked udleverer ikke oplysninger om en stadelejers placering på markedet til eksterne firmaer herunder teltudlejningsfirmaer. Ansvaret for dette ligger hos stadelejer.
 4. Gelsted Marked er uden ansvar for telte opsat/nedtaget af teltudlejningsfirmaer – ej heller forkert opsatte telte.
 5. Der forefindes toilet og bad ved Holmegaarden som kan benyttes før, under og efter markedet. Toiletvogne på pladsen åbner delvis efter torsdag kl. 12.00 og lukker søndag kl. 17.

El - Ved køb af el til stadeplads.

 1. Der må tilsluttes 1 stk. 230V stikprop med et forbrug på max. 4A (1000W) i byggestrømstavle.
 2. Gelsted Marked leverer strøm til stadepladser fra torsdag kl. 12:00 til søndag kl.18:00.
 3. Brug kun stikpropper med tre ben (stik med jord) på forlængerledninger og kabeltromler. Forlængerledninger og kabeltromler skal være af en kraftig udførelse med mindst 1,5 mm2 kobbertværsnitsareal for hver leder, og med beskyttelsesleder der har grøn/gul isolation.
 4. Jordforbindelse skal overføres fra byggestrømstavle til apparatet (f.eks. køleskab) – brugers ansvar.
 5. Ved behov for anden løsning, skal der laves en skriftlig aftale med Gelsted Marked.
 6. Opvarmning med El er ikke tilladt.

Brand

 1. Brandvagt runderer jævnligt på pladsen i nattetimerne.
 2. I tilfælde af brand, kontakt da straks markedsinformationen/en medhjælper/vagter, som straks vil tilkalde den fornødne hjælp. Uden for åbningstid kontakt markedsansvarlig/brandvagt eller 112.
 3. Der er anbragt håndsprøjtesæt i området for enderne af alle tværgader.
 4. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – brand skal overholdes af stadelejere.

Affald

 1. Affald må ikke henkastes på markedspladsen, det skal afleveres i containere.
 2. Den udleverede klare plasticsæk er kun beregnet til restaffald og må som det eneste efterlades ved affaldsstativet for enden af kræmmergaden.
 3. Der er etableret en genbrugsplads på markedet, placeret bag spisestedet ”Det muntre køkken”.Der kan afleveres: Pap, papir, glas (ikke porcelæn o.l.) hård plast(rengjort), flamingo, dåser (rengjort) og andet metal.
 4. Ikke solgte varer, samt andet for markedet uvedkommende affald, SKAL medtages ved afrejse. Overholdes dette ikke opkræves et gebyr på 500kr.
 5. Overtrædelse af reglerne for affaldsbehandling vil i grove tilfælde medføre bortvisning, samt udelukkelse i fremtiden.

Forsikring

 1. Gelsted Marked er forsikret mod almindelig forekomne krav ved afholdelse af markedet.
 2. Gelsted Marked påtager sig intet ansvar for tyveri af og hærværk på udstillede og opstillede effekter, biler, campingvogne og telte.

Sanktioner

 1. Overtrædelse af ordensreglementet eller overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra Gelsted Marked kan medføre bortvisning – om nødvendigt med politiets bistand. Ved bortvisning refunderes betalt stadeleje ikke.
 2. Gelsted Marked forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende ved overtrædelse af dette ordensreglement.
 3. Dette ordensreglement erstatter alle tidligere ordensreglementer for Gelsted Marked. (august 2023).
Ugyldig indtastning

Du skal give samtykke til, at Gelsted BF må bruge dine data, for at du kan tilmelde dig eller din virksomheds til Gelsted Marked

Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger på nettet.

Gelsted Borgerforening - efterfølgende kaldet Gelsted BF, overholder naturligvis EU's regler om behandling af data og databeskyttelse.

 • Gelsted BF videregiver udelukkende personlige og virksomheders data til offentlige myndigheder.
 • Gelsted BF's regnskabsassistance - *Regnskab & Administration, og vores webmaster - *Klint WebDesign, har adgang til relevante data i forbindelse med udøvelsen af deres arbejde for Gelsted BF.
 • Gelsted BF og vore samarbejdspartnere videregiver hverken personlige eller virksomheders data til andre 3.parter.
 • Hverken personlige eller virksomheders data bahandles af andre 3.parter
 • Gelsted BF gemmer og bruger udelukkende personlige og virksomheders data i forbindelse med udøvelse af indgåede aftaler.

Gelsted Marked, som er del af Gelsted BF, kan efterfølgende bruge personlige og virksomheders data til kontakt for information om kommendende markeder.

Tilbagekaldelse af samtykke og retten til at fremsætte indvending

Hvis du tidligere har givet en Gelsted BF samtykke til at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os og trække dit samtykke tilbage. Når du har trukket dit samtykke tilbage, vil Gelsted BF ikke længere bruge dine personoplysninger.

Når en Gelsted BF behandler dine personoplysninger på grundlag af egne legitime interesser eller som led i en opgave i offentlighedens interesse eller på vegne af en officiel myndighed, har du muligvis ret til at gøre indvending. I visse konkrete tilfælde kan offentlighedens interesse veje tungest, og Gelsted BF vil sandsynligvis fortsætte med at bruge dine personoplysninger. Der kan f.eks. være tale om statistik, som udføres som led i en offentlig myndigheds officielle opgaver.

Hvis du allerede er kunde hos en GELSTED Bf, kan vi sende dig e-mails med direkte markedsføring af egne produkter eller tjenester. Du har altid ret til at gøre indvending mod at modtage direkte markedsføring, og GELSTED BF vil så omgående holde op med at bruge dine oplysninger til disse formål.

Med dit samtykke har du givet Gelsted BF tilladelse til at bruge dine eller din virksomheds data iht. ovenstående samt EU's regler for databeskyttelse, også kendt som den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan læse mere om GDPRdatabeskyttelse her.

*Regnskab & Administration

Fyllestedvej 20, 5464 Brenderup

Klint WebDesign

Lundevej 22, 5591 Gelsted
Ugyldig indtastning

Fra 2018 og fremover har alle kræmmere fået tildelt et unikt kræmmernr.
Alle som har et kræmmernr. SKAL skrive det i feltet nedenfor.
Det kun er kræmmere med udfyldt kræmmernr., der kan vælge ”Samme stade som sidste år”

Fra 2018 tildeles alle kræmmere et unikt kræmmer nr.
Alle som har et kræmmer nr. SKAL bekræfte, at de havde en stade på Gelsted Marked i 2018 eller senere.
Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Med eller uden CVR-nr.

Ugyldig indtastning

Hvis det er et firma med CVR-nr., SKAL dette udfyldes

Ugyldig indtastning

Varegrupper - eks. Loppefund, Nyt tøj, Genbrugstøj etc.

HUSK at du IKKE må sælge madvarer og drikkevarer uden særskilt skriftlig tilladelse fra Gelsted Marked.
Madvarer indbefatter bl.a. burger, kotelet, kebab, kinesisk mad, pitabrød, pizza, pommes frites, pølser, brændte mandler, candyfloss, flødeboller, frugt med chokoladeovertræk, popcorn, is, isvafler, slikæbler, store slikkepinde, slush ice, slik og bagerbrød.
Salg af brændte mandler, roser, rygeeost, lyspinde, tatoveringer o.a. kræver speciel tilladelse fra Gelsted Marked.
Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Vi har tilladelse til, at viste smådyr må sælges på Gelsted Marked.
Du må kun sælge de smådyr, som du har valgt her.
Husk også, du som ejer skal have attester og øremærkning i orden, jf. gældende lovgivning.

Ugyldig indtastning

Hvis du gerne vil have samme stade - eller tilnærmelsesvis, som sidste år, skal du bare vælge "Ja" og vejnavn(e)
Hvis du vælger "Nej", skal du specificere alle dine ønsker.
Du har valgt samme stade - eller tilnærmelsesvis, som sidste år. Derfor skal du skal bare vælge vejnavn(e)
Hvis du vil ændre noget i forhold til sidste marked - f.eks. antal facademeter, kan du skrive det nederst i bemærkninger.
Alle stande med smådyr er placeret samlet i det sydlige hjørne - Hønsestien og Gåsegangen.
Prisen er den samme som andre kræmmere.
Ugyldig indtastning

Hvis du ønsker en hjørnegrund, kan du vælge begge veje

Ugyldig indtastning

Hvis du havde en hjørnegrund, skal du vælge begge veje

Ugyldig indtastning

Hvis du ønsker en hjørnegrund, skal du vælge begge veje

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Fast gebyr for Strøm, vand, bad/toilet og affaldshåndtering. MAX 4 Amp / 1.000 Watt - må ikke bruges til opvarmning.

Ugyldig indtastning

Samlet pris er KUN vejledende. Den endelige pris vil fremgå af vores endelige bekræftelse.

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook