Søg på siderne

Betingelser

Betingelser

Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Ordensreglement for Gelsted Marked

Generelt

 1. Alle på Gelsted Marked er underkastet anvisninger fra Markedsansvarlige og af bestyrelsen udpegede personer.
 2. Alle stadelejere skal skilte med CVR-nummer, hvis et sådan haves.
 3. Ankomst skal ske inden kl. 19.00 fredag. Efter dette tidspunkt er Gelsted Marked berettiget til at afhænde pladsen til anden side uden refusion af betalt stadeleje.
 4. Nedtagning af stadeplads må tidligst ske søndag kl. 17.00 af hensyn til markedsgæsterne og de øvrige kræmmere. For stadelejere med heste gælder specielle regler fastsat af Gelsted Marked – se nedenfor.
 5. Stadepladser må ikke videresælges.
 6. Stadepladser skal være betalt senest på sidste rettidige betalingsdato. I modsat fald er Gelsted Marked berettiget til at afhænde pladsen til anden side.
 7. Annullering af foretaget stadepladsbestilling skal ske senest 14 dage før markedet. Efter dette tidspunkt sker ingen refusion af betalt stadeleje. Ved annullering mere end 14 dage før markedet, refunderes betalt stadeleje minus et ekspeditionsgebyr på kr. 300,-
 8. Bekendtgørelse om dyrskuer, markeder og lign., skal overholdes af stadelejere.
 9. Friområder og veje på markedspladsen skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.

Salg

 1. Næringsmæssig handel med brugte genstande kræver, at stadelejer har bevilling hertil.
 2. Stadelejere må sælge nye varer på Gelsted Marked, som sædvanligvis sælges på kræmmermarkeder. Disse varer omfatter typisk tæpper, legetøj, træsko, platter, kassettebånd, grammofonplader, CD, DVD og gaveartikler, restvarer og ukurante partivarer, herunder tekstilvarer, samt varer opkøbt på auktioner o. lign.
  Uden yderligere tilladelse fra Gelsted Marked vil der også kunne sælges:
  - naturalprodukter og næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, samt danske husflidsprodukter.
  - aviser, ugeblade og tidsskrifter.
 3. På stadepladserne må der ikke findes tivoli og tivolilignende aktiviteter som eksempelvis ”slå søm i” og gevinstspil.
 4. Følgende må ikke sælges uden særskilt skriftlig tilladelse fra Gelsted Marked. Drikkevarer, Madvarer - indbefatter bl.a. burger, kebab, kinesisk mad, pitabrød, pizza, pommes frites, pølser, candyfloss, flødeboller, frugt med chokoladeovertræk, popcorn, is, isvafler, slikæbler, store slikkepinde, slushice, slik, bagerbrød.
  Salg af brændte mandler, roser, røgeost, lyspinde, tatoveringer o.a. kræver også speciel tilladelse fra Gelsted Marked.

Dyr

 1. Ankomst til og afgang fra hestepladsen foregår ifølge aftale med Gelsted Marked.
 2. Stadelejere på hestepladsen må alene sælge heste.
 3. Stadelejere med heste betaler ikke stadeleje.
 4. Stadelejere med smådyr tildeles 4 stademeter gratis – disse er udelukkende til salg af dyr samt evt. udstyr til dyr. Ønskes yderligere plads til salg af andet tilkøbes dette.
 5. Overholdelse af betingelser for salg af dyr er stadelejers ansvar. Gelsted Marked kan have restriktioner for tilførsel af dyr – hvis tilfældet vil dette løbende blive opslået på gelsted-bf.dk samt på Gelsted Marked på Facebook.
 6. Bekendtgørelse om dyrskuer m.m., bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af fjerkræ og evt. bekendtgørelse om vaccination af fjerkræ skal overholdes af stadelejere.

Kørsel og parkering

 1. Kørsel på markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæster. I markedsdagene er kørsel på markedspladsen fra kl. 08.00 til 18.00 ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Gelsted Marked.
 2. Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 1 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen, når det sker inden for stadepladsens afgrænsning. Det er ikke tilladt at parkere i kræmmergaderne om natten, da det forhindrer eller besværliggør udrykningskøretøjers fremkommelighed og indsamling af affald tidligt om morgen.
 3. Gelsted Marked påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold, men vil forsøge at afbøde eventuelle negative virkninger heraf efter eget valg.
  Gelsted Marked står ikke for Fritrækning af bil/campingvogn under og efter markedet. Dette er kræmmerens eget ansvar. Skader som følge af fritrækning er kræmmerens eget ansvar. Gelsted Marked fralægger sig alt ansvar for skader på det fritrukne (materiel/bil).

Camping

 1. Campering, herunder overnatning, på markedspladsen er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er dog tilladt, med Beredskabsmyndighedens tilladelse, fordi der er runderende hundevagter gennem natten.
 2. Gelsted Marked påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede effekter.

Brand

 1. Der er anbragt håndsprøjtesæt i området for enderne af tværgader (se vedlagt kort).
 2. Gelsted Marked henstiller til, at der forefindes en brugbar håndildslukker i alle boder.
 3. ”Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” fastsat af Beredskabsstyrelsen og anden lovgivning, skal overholdes af stadelejere. Bl.a. skal der fra den enkelte salgsbod være fri adgang til gangareal udenfor. Facadelængder over 10 m skal have mindst 2 flugtveje til friområde.
 4. Der må maksimalt anvendes én tilsluttet gasflaske - max 11 kg pr. stadeplads, samt en reserveflaske uden for boden.
 5. Ved opvarmning af rum på den enkelte stadeplads (inkl. opvarmning med elvarme), skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder.
 6. Brug af åben ild, kogeapparater (el-kogeplader undtaget), grill og lignende i og ved stadepladsen er forbudt.

Affald

 1. Affald må ikke henkastes på markedspladsen, det skal afleveres i containere.
  Genbrugeligt pap o.a. skal afleveres på genbrugsplads (se punktet ”Genbrugsplads”)
 2. I eller ved den enkelte stadeplads må der være placeret én klar affaldssæk til brug for mindre mængder restaffald.
 3. Stadepladser skal efterlades i ryddelig stand senest dagen efter markedet. Der må max. efterlades 1 klar affaldspose med restaffald. Alle ikke solgte effekter fra boden skal medtages.
  Overholdes affaldsreglerne ikke opkræves et gebyr på 500kr.

Genbrugsplads

 1. Der er etableret en genbrugsplads på markedet, placeret bag spisestedet ”Det muntre køkken”.
  Der kan afleveres: Pap, papir, glas (ikke porcelæn o.l.) hård plast(rengjort), flamingo, dåser (rengjort) og andet metal.
 2. Ikke solgte varer, samt andet for markedet uvedkommende affald, skal medtages ved afrejse. Overholdes dette ikke opkræves et gebyr på 500kr.
 3. Dog kan eventuelt brugbare resteffekter måske afleveres til Gelsted Genbrugscenter bag ”Laden”. Se venligst evt. vedlagte information.
 4. Den udleverede klare plasticsæk er kun beregnet til restaffald og må som det eneste efterlades på stadepladsen.
 5. Overtrædelse af reglerne for affaldsbehandling vil i grove tilfælde medføre bortvisning, samt udelukkelse i fremtiden.

Forsikring

 1. Gelsted Marked er forsikret mod almindelig forekomne krav ved afholdelse af markedet.

Sanktioner

 1. Overtrædelse af dette ordensreglement eller overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra Gelsted Marked kan medføre bortvisning – om nødvendigt med politiets bistand. Ved bortvisning refunderes betalt stadeleje ikke.
 2. Gelsted Marked forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende ved overtrædelse af dette ordensreglement.

Program 2018 - 16. - 19. aug.

Sponsorer - Gelsted Marked 2018 - 1.000 tak!

aalsbo 350
danske bank middelfart
begravelsesfirmaannonce Brink 350
Blomsterhuset 350
carl hansen and.son 350
totalbanken
fjordhauge 350
Gelsted Motorkompagni 350
gelsted transport logo 350
skoda ejby
genbrug 300
superbrugsen gelsted
FlemmingBager 350
tm auto
gelsted slagteren 350
klint web 350
home 350
mkj ventilation 350
nof
xl byg 350
1000 tak sponsorer 350
Rishoej Logo 350
rosenkjear vvs 350
est
michael a tayler
gmf 350
Ovethi daek 350
j buch og soenner 350
agerstien fodklinik 350
husby auto
vestfyns vvs 350
middelfart kommune
sk montering 350
malerfirmaet andersen garrett vestfyn
tommy fjordhauge 350
regnskab og administration
depotet vestfyn
nykredit middelfart
juhls el
1000 tak sponsorer 350

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook