Ekstraordinær generalforsamling

Gelsted Borgerforening indkalder hermed til Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. juli 2019 kl.19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
    Valg af stemmetællere
    Valg af referent
  2. Køb af fast ejendom
  3. Eventuelt

Gelsted Borgerforening håber, at medlemmerne møder op.

På bestyrelsens vegne

Torben Pløger
Formand