Søg på siderne

Ekstraordinær generalforsamling

Gelsted Borgerforening indkalder hermed til Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. juli 2019 kl.19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
    Valg af stemmetællere
    Valg af referent
  2. Køb af fast ejendom
  3. Eventuelt

Gelsted Borgerforening håber, at medlemmerne møder op.

På bestyrelsens vegne

Torben Pløger
Formand

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook