Søg på siderne

Generalforsamling 2016

Mandag d. 29. feb. blev der holdt generalforsamling. Der var stort fremmøde og en livlig stemning.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært med Pølsebord, kaffe øl og vand.

Referat:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigentValg af stemmetællereValg af referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab fremlagt ved Regnskab&Administration
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:Lone Alexandersen (modtager genvalg)Lone S. Christensen (modtager genvalg)Kim Hansen (modtager genvalg)
 7. Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter:Jørgen Mathiesen (valgt for et år)Torben Andersen (valgt for et år)
 8. Valg af 2 revisorer:John Johansen (valgt for et år)Bent Pedersen (valgt for et år)
 9. Valg af revisorsuppleanter
 10. Valg af fanebærer
 11. Eventuelt

Forløb

 1. Steen Ole Sørensen.
  Stemmetællere: Anni Bentholm, Svend Thorup, Erik Larsen
  Referent: Katrine Thomsen
 2. Formandens beretning.
  Efter den ekstraordinære generalforsamling var vi næsten et helt nyt hold i bestyrelsen så det var forfra med næsten alt. Vi blev hurtigt enige om at dette var en ny start for den nye bestyrelse årgang 0 kaldte vi os, så vi måtte lære af de fejl som der nok ville blive begået hen af vejen og kom vi ikke ud med det store overskud måtte det være de lærepenge vi betalte. Bankkontoen i Nordfyns bank var blevet lukket der gik faktisk 2mdr. Inden den var oppe at køre igen. Der var ingen der ville tage kassereposten Lone Alexandersen ville godt køre de daglige betalinger så vi valgte at få regnskabet lavet ude i byen. Vi valgte også at skifte bank i efteråret til Totalbanken det gav så lidt udfordringer da efter vi havde sendt girokort ud til medlemmerne og havde rykket for flytningen mange gange blev kontoen i Nordfyns bank pludselig lukket få dage efter indbetalingerne var sendt ud. Det var så hurtigst muligt at få det nye konto nr. reklameret ud. Vi beklager meget for det besvær for det har givet for medlemmerne. Samtidig med at vi skiftede bank over tog Lone S. Christensen arbejdet med at betale regningerne for at Lone Alexandersen kunne frigøres til kun at have med kræmmere at gøre.
  Så var det ellers i gang med at planlægge marked der var også nogle store udfordringer bland andet med byggetilladelser med de lejede telte men det lykkedes at få stablet et rigtigt godt marked på benene med stor hjælp fra alle de frivillige stor tak til dem uden alle de frivillige hænder kan Gelsted marked ikke køre.
  Vi havde et rigtigt godt marked med godt vejr og det gik fuldstændig gnidningsløst med højt humør og god stemning.
  Arrangementer der har været i åres løb.
  Indsamling af skrald sammen med Lokaludvalget og Naturfredningsforeningen i april mange var mødt frem.
  Grundlovsmøde ved Kvindeegen med Jane Hartmann som taler.
  Sankthansaften hvor der var mødt mange frem til Grill spisning og efterfølgende bål og båltale af den nye skoleinspektør på Gelsted skole. Anders Fæster Nielsen.
  Så er der Fællesspisning ca. hver anden måned sammen med lokaludvalget det er gået hen og blevet en succes ca.60-80 personer møder op hver gang.
  Efter Marked havde vi en rigtig god medhjælper fest også en stor tak til dem der gav en hånd med.
  Så har vi fået en ny nabo Foreningen huset Holmegård. Borgerforeningen og foreningen huset Holmegård er to uafhængige foreninger som ikke har noget med hinanden at gøre, selvom der opstår mange misforståelser med navnet Holmegård. Der skal Borgerforeningen og Foreningshuset finde ståstedet hvordan det fremtidige sammenarbejde skal foregå.
  Det skal også nævnes at vi er ved at få bygget en ny hjemmeside op med link til kalender til udlejning, adresser, marked osv.
  I bestyrelsen har der været lidt rokeringer Morten Thomsen valgte at træde ud af bestyrelsen og Katrine Thomsen trådte ind. Desværre tabte Ebba Hansen kampen til sygdommen og døde i efteråret. Ebba sad mange år i bestyrelse og hendes stor pers ion var det Munter køkken under marked. Lone S Christensen kom ind i stedet.
  Skal vi lige rejse os og mindes Ebba. Ære være Ebbas minde.
  Til sidst Tak til bestyrelsen for sammenarbejdet i årets løb.
  Ingen spørgsmål.
  Beretningen vedtaget.
 3. Gennemgang af regnskab ved Tina fra Regnskab&Administration.
  Regnskabet enstemmigt vedtaget uden afstemning.
 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. vedtaget.
 5. Forslag om ændring af vedtægterne for Borgerforeningen Holmegaarden §4, således at det er mere forståeligt.
  125 medlemmer i Borgerforening. 50 stemmeberettigede. Beslutningsdygtige. 48 stemte for – 2 imod, hvorfor ændringen er vedtaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Lone Alexandersen (modtager genvalg)
  Lone S. Christensen (modtager genvalg)
  Kim Hansen (modtager genvalg)
  Alle er genvalgt
 7. Valg af suppleanter:
  Jørgen Mathiesen (valgt for et år)
  Torben Andersen (valgt for et år)
  Alle er genvalgt
 8. Valg af revisorer:
  John Johansen (valgt for et år)
  Bent Pedersen (valgt for et år)
  Alle er genvalgt
 9. Revisorsuppleanter
  Tom Petterson og Peter Svendson er genvalgt.
 10. Kaj Wosniak genvalgt som fanebærer
 11. Ros til bestyrelsen i forhold til markedet

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook