Søg på siderne

"/html/com_content/article/modalikon.php"

Foreningens historie

Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Holmegaarden er de oprindelige avlsbygninger fra "Holmegaard", som danner ramme om de mange forskellige aktiviteter, som Gelsted Borgerforening står direkte bag eller støtter op omkring ved at huse dem. Lige fra allerførste dag for mere end en menneskealder siden - i 1984, da vi flyttede ind, blev navnet i folkemunde til "Holmegaarden" Det er nu om dage kendt vidt og bredt omkring - ikke mindst pga. af Gelsted Markeds store succes.

Holmegaard var i mange år ejet af den gamle Ejby Kommune, og havde inden Borgerforeningens overtagelse i 1984 været brugt til mange forskellige aktiviteter.

Stuehuset, som bærer navnet "Holmegaard" var i mange år indrettet med 8 små lejligheder, inden det i 2015 blev til "Foreningshuset Holmegaard"

1.000'vis timers frivilligt arbejde har gennem årer omdannet bygningerne til ca. 1.000m2 med store og små lokaler til mange forskellige formål og flere med tilhørende køkken- og toiletfaciliteter.

Lokaler anvendes til mange forskellige aktiviteter, og nogle udlejes fast til enkelte af byen foreninger. Andre udlejes som fest- og mødelokaler - se nedenfor

Gelsted Borgerforenings historie på en tidslinje kommer her. Hvis du gerne vil bidrage med noget, er du velkommen til at kontakte webmaster Niels Klint her...

Gelsted Borgerforening blev stiftet i 1983.

Det er på og omkring Holmegården i Gelsted det sker!

Fra Gelsted Bladets aug. 2015

Fortid:

Før Gelsted Borgerforening købte gården af daværende Ejby Kommune, var det nærmest oplagsrum samt en tømmerforretning - en husflidsskole og en maskinhandlerforretning med tilhørende værksted. Militæret havde i flere år køretøjer og beklædninger til genindkaldte, hvor disse mødtes v. indkald. Længere tilbage blev der drevet landbrug på arealerne, med dyr i staldene og nødvendige maskiner. - Under og efter krigen var der en stor hørvarefabrik i bygninger på nuværende genbrugsplads. < br/> Markarealerne var i mange år lejet ud, og senere solgt til Gelsted Borgerforening, som har nogle dyr gående på græs, og hvor Gelsted marked holder til. Resten blev solgt til Skov- og Naturstyrelsen, som i 1997 - 98 plantede den nye skov, som naturligvis hedder Holmeskoven. Hovedbygningen var beboet indtil ca. 1960, og som jeg husker det, stod værelset mod gårdspladsen senere kun til rådighed for en driftleder. Senere blev det store hus bygget om til 8 mindre lejligheder, som var lejet ud, styret af et boligselskab, men har nu stået tomt i flere år, og er til salg (2013). Huset solgt i 2015 til nogle lokale samarbejdende foreninger, og tænkt brugt til nye initiativer for Gelsted området.

Nutid:

Holmegårdens avlsbygninger er siden overtagelsen blevet samlings- og aktiveringsted for mange sunde aktiviteter. Der er lavet et kæmpe lokale i den store lade ved at fjerne stolperne, og lagt gulve der. I forbindelse dermed lavet mange D og H toiletter, og kæmpe lysinstallationer samt vand og kloakker. Der er også lavet møde- og festlokaler i kostalden, et stort køkken samt ny indgang (kapellet) med fyrrum, og der er lavet kølerum og ny trappe og gang til 1.salen, hvor der ligeledes er lavet lokaler med 2 små køkkener - toiletter, og en større sal til forskellige kurser. Bl.a. Seniorklubben holder til deroppe. I bygningen nærmest stuehuset er der i år 2007 til 2009 lavet den nye sal, ny trappe med elevator, så lokalerne har adgang for alle. Gårdspladsen er ryddet, og giver rigelig mulighed for mange biler, som kan ses ved flere lejligheder til fester og arrangementer på gården.

Flere vigtige funktioner:

Bag ved gården har vi Genbrugsbutikken, som i 2009 blev til som en selvstændig forening, så kom der nye toilet og badefaciliteter for markedsfolkene, og så er der grillhuset - petanque banerne på den tidligere møddingsplads.Længere fremme har vi Borgerforeningens værksteder og depoter under opbygning, og så kommer den store jernlåge til Gelsteds Genbrugsplads, og længere rundt Zonens antikke Brandbilsværksted. I 2015 i gang med restaurering af 2 lokaler, hvor der før var hestestald.

Drift Økonomi:

Ja en stor gård kræver mange maskiner, og installationer, som er købt til formålet. Bygningsvedligeholdelse samt rumudvidelser kræver årligt materialer, som købes af borgerforeningen. Frivillige arbejdshold torsdag afte-ner og mandag formiddage hjælper med at bruge materialerne. Der bruges også meget lys, vand og varme. Mon ikke Gelsted Marked er garant for Holmegårdens drift? Gelsted Marked har snart kørt i 30 år. Godt kørt. Kom og bliv medlem, og vær klar til at give en hånd, for ”de gamle kan jo ikke blive ved”.

Kommer her...

Kommer her...

Kommer her...

Kommer her...

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook