Søg på siderne

"/html/com_content/article/modalikon.php"

Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger

Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger på nettet.

Gelsted Borgerforening - efterfølgende kaldet Gelsted BF, overholder naturligvis EU's regler om behandling af data og  databeskyttelse.

  • Gelsted BF videregiver udelukkende personlige og virksomheders data til offentlige myndigheder.
  • Gelsted BF's regnskabsassistance - *Regnskab & Administration, og vores webmaster - *Klint WebDesign, har adgang til relevante data i forbindelse med udøvelsen af deres arbejde for Gelsted BF.
  • Gelsted BF og vore samarbejdspartnere videregiver hverken personlige eller virksomheders data til andre 3.parter.
  • Hverken personlige eller virksomheders data bahandles af andre 3.parter
  • Gelsted BF gemmer og bruger udelukkende personlige og virksomheders data i forbindelse med udøvelse af indgåede aftaler.

Gelsted Marked, som er del af Gelsted BF, kan efterfølgende bruge personlige og virksomheders data til kontakt for information om kommendende markeder.

Tilbagekaldelse af samtykke og retten til at fremsætte indvending

Hvis du tidligere har givet en Gelsted BF samtykke til at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os og trække dit samtykke tilbage. Når du har trukket dit samtykke tilbage, vil Gelsted BF ikke længere bruge dine personoplysninger.

Når en Gelsted BF behandler dine personoplysninger på grundlag af egne legitime interesser eller som led i en opgave i offentlighedens interesse eller på vegne af en officiel myndighed, har du muligvis ret til at gøre indvending. I visse konkrete tilfælde kan offentlighedens interesse veje tungest, og Gelsted BF vil sandsynligvis fortsætte med at bruge dine personoplysninger. Der kan f.eks. være tale om statistik, som udføres som led i en offentlig myndigheds officielle opgaver.

Hvis du allerede er kunde hos en GELSTED Bf, kan vi sende dig e-mails med direkte markedsføring af egne produkter eller tjenester. Du har altid ret til at gøre indvending mod at modtage direkte markedsføring, og GELSTED BF vil så omgående holde op med at bruge dine oplysninger til disse formål.

Med dit samtykke har du givet Gelsted BF tilladelse til at bruge dine eller din virksomheds data iht. ovenstående samt EU's regler for databeskyttelse, også kendt som den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan læse mere om GDPR databeskyttelse her.

*Regnskab & Administration

Fyllestedvej 20, 5464 Brenderup

Klint WebDesign

Lundevej 22, 5591 Gelsted

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook